Zakończenie prac

Mamy przyjemność poinformować iż zakończyliśmy prace związane  z operacją „Optymalizacja kosztów ogrzewania ciepłej wody oraz ogrzewania centralnego poprzez montaż kolektorów słonecznych w siedzibie firmy HANGAT”, której celem było oprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w firmie HANGAT poprzez modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz systemu ogrzewania dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych.

Powyższa operacja została zrealizowana dzięki przyznaniu pomocy w zakresie małych projektów działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

sol3 sol2 sol1