INWESTYCJE W SŁOŃCE – DLACZEGO WARTO?

Czy wiesz, że prowadząc działalność gospodarczą lub kulturalną, na obszarze wiejskim lub w małych miasteczkach, możesz ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, polegającej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii [OZE], w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013? Celem przyznania pomocy na przedsięwzięcia z wykorzystaniem OZE jest poprawienie warunków prowadzenia działalności. Inwestycje w zakresie Małych Projektów są finansowane aż w 80%, jednakże wartość pomocy nie może przekroczyć 25 tyś.

 

Wpis 1

Dlaczego warto?

Rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i węgla generują coraz wyższe rachunki za ogrzewanie lokalów użytkowych, co jest szczególnie odczuwalne dla podmiotów gospodarczych w okresie zimowym. W związku z powyższym warto zainwestować w alternatywne źródła energii w postaci kolektorów słonecznych. Pozwolą one zaoszczędzić na zobowiązaniach w stosunku do zewnętrznych dostawców standardowych źródeł energii oraz zmniejszyć koszty ogrzewania wody oraz budynku w dłuższej perspektywie.

Kolektory słoneczne są bezobsługowe, co oznacza, iż inwestycja nie wiąże się z naszym zaangażowaniem czasowym. Dzięki temu pozyskujemy energię słoneczną,  przyczyniając się tym samym do promowania odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska.

Jak szybko zwróci się inwestycja?

W zakładach pracy, gdzie pracowników jest kilku i często korzysta się z ciepłej wody wkład finansowy jaki włożyliśmy w zakup i montaż instalacji solarnych, zwróci nam się w trakcie kilku lat. Dzięki możliwości uzyskania dopłaty do instalacji korzystających ze źródeł energii odnawialnej, cała inwestycja może się zwrócić nawet w 2 lata.