Kolektory słoneczne

Szanowni Państwo mamy przyjemność zawiadomić iż 13.09.2012 podpisaliśmy umowę przyznania pomocy nr 00961-9630-UM0640149/12 z samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji operacji pt „Optymalizacja kosztów ogrzewania ciepłej wody oraz ogrzewania centralnego poprzez montaż kolektorów słonecznych w siedzibie firmy HANGAT”, której celem jest poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w firmie HANGAT poprzez modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz systemu ogrzewania dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych. Przedmiotowa operacja współfinansowana jest w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.