INWESTYCJE W SŁOŃCE – DLACZEGO WARTO?

INWESTYCJE W SŁOŃCE – DLACZEGO WARTO?

Czy wiesz, że prowadząc działalność gospodarczą lub kulturalną, na obszarze wiejskim lub w małych miasteczkach, możesz ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, polegającej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii [OZE], w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013? Celem przyznania pomocy na przedsięwzięcia z wykorzystaniem OZE jest poprawienie warunków prowadzenia działalności. Inwestycje w zakresie Małych Projektów są finansowane aż w 80%, jednakże wartość pomocy nie może przekroczyć 25 tyś.

 

Dlaczego warto?

Rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i węgla generują coraz wyższe rachunki za ogrzewanie lokalów użytkowych, co jest szczególnie odczuwalne dla podmiotów gospodarczych w okresie zimowym. […] Read more